רשות שוק ההון רוצה להאריך בשנתיים נוספות את האפשרות לגבות דמי ניהול חיצוניים

רשות שוק ההון רוצה להאריך בשנתיים נוספות את האפשרות לגבות דמי ניהול חיצוניים

הרשות חוקרת את הנושא בחמש השנים האחרונות וחקירתה הביאה למסקנה כי גביית דמי הניהול מיטיבה עם החוסכים, בשנתיים הקרובות תמשיך הרשות לחקור את השפעת הגבייה על החוסכים

רוצים להמשיך לקרוא?