זה סופי: הרשות מאפשרת להרחיב את הכיסוי הביטוחי בפוליסות הסיעוד בקופות החולים

זה סופי: הרשות מאפשרת להרחיב את הכיסוי הביטוחי בפוליסות הסיעוד בקופות החולים

המהלך יאפשר להאריך את הכיסוי ברכישת רובד המגדיל את הזכאות לקצבה לחמש עשרה ‏שנים וכן, להגדיל את גובה הקצבה החודשית

רוצים להמשיך לקרוא?