רשות שוק ההון מגנה על הכיסויים הביטוחיים של העצמאים בקרן הפנסיה

רשות שוק ההון מגנה על הכיסויים הביטוחיים של העצמאים בקרן הפנסיה

לאחרונה אושרה הוראת שעה למשיכת כספים של עצמאים במצב אבטלה. לאחר דיון סוער בוועדת עבודה והרווחה פרסמה רשות שוק ההון הוראות שנועדו למנוע פגיעה בכיסוי הביטוחי של עצמאי שימשוך את כספו. עיקרי ההוראות מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?