רשות שוק ההון מקילה על חברות הפינטק המעמידות אשראי

רשות שוק ההון מקילה על חברות הפינטק המעמידות אשראי

הרשות תאפשר התקשרות של נותני השירותים בממשק דיגיטלי ללא צורך במפגש פנים אל פנים עם הלקוחות. הממונה על שוק ההון: ההקלה תאפשר לפינטקים להעמיק באופן משמעותי את השירות ללקוחות ולשפר את היכולת התחרותית מול הבנקים

רוצים להמשיך לקרוא?