רשות שוק ההון מקלה על המוסדיים: תקצר את תהליך ההשקעה בחוב שלא בהסדר

רשות שוק ההון מקלה על המוסדיים: תקצר את תהליך ההשקעה בחוב שלא בהסדר

הרשות פרסמה טיוטה בה היא מציעה הקלה עבור השקעה בהסדרי חוב מקומיים והקשחה בהשקעה באג"ח מחוץ לישראל. רשות שוק ההון קבעה את התנאים להשקעה באגרות חוב היברידיות על ידי המוסדיים

רוצים להמשיך לקרוא?