רשות שוק ההון משפרת את איכות המידע הפנסיוני עבור המעסיקים

רשות שוק ההון משפרת את איכות המידע הפנסיוני עבור המעסיקים

בטיוטה שפורסמה מוצע כי מעסיק יהיה רשאי לקבל מידע אודות מוצרים פנסיוניים של עובד חדש וכן לטייב מידע במערכת השכר עבור עובדים קיימים. עיקרי טיוטת החוזר מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?