רשות שוק ההון משפרת את איכות המידע הפנסיוני

רשות שוק ההון משפרת את איכות המידע הפנסיוני

חוזרים חדשים שפרסמה רשות שוק ההון קובעים הוראות חדשות. בין ההוראות: שיפור קליטת זכויות עמיתים בעת ניוד כספים וממשק מידע חדש עבור מעסיקים בגין עובדיהם, עיקרי השינויים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?