רשות שוק ההון נותנת לחברות הביטוח הקלות בדיווחי יחס כושר הפירעון

רשות שוק ההון נותנת לחברות הביטוח הקלות בדיווחי יחס כושר הפירעון

בין היתר נקבע כי חברת הביטוח רשאית לא לפרסם לציבור דוח יחס כושר פירעון כלכלי ל-30 ביוני 2021

רוצים להמשיך לקרוא?