רשות שוק ההון סוגרת מקלט מס ששימש חוסכים שעשו שימוש בתיקון 190

רשות שוק ההון סוגרת מקלט מס ששימש חוסכים שעשו שימוש בתיקון 190

חוזר מרכיבי חשבון בקופת גמל מאפשר לעמיתים לייצר מקלט מס ולהפוך כספים המיועדים להורשה לפטורים ממס. טיוטה חדשה מציעה לתקן את המנגנון כך שהשינוי יבוצע בכפוף להצגת אישור כי ניתן שינוי ייחוס הפוך בקופה אחרת על מנת למנוע הטבות מס שלא כדין

רוצים להמשיך לקרוא?