רשות שוק ההון פועלת לאפשר לחברות להאריך את תקופת ההשקעה בקרנות הביטוח הסיעודי הקבוצתי

רשות שוק ההון פועלת לאפשר לחברות להאריך את תקופת ההשקעה בקרנות הביטוח הסיעודי הקבוצתי

הרשות פרסמה טיוטת תיקון חוזר לביטוח סיעודי במסגרתה מוצע מנגנון השקעה בנכסים לא סחירים לתקופה של יותר משמונה שנים. הגבלת שמונה השנים נועדה לקדם תחרות בין חברות הביטוח. לדברי הרשות, הגבלת השנים מקשה על ביצוע השקעות לטווח ארוך יותר

רוצים להמשיך לקרוא?