רשות שוק ההון פועלת להגברת הגיוון התעסוקתי ומחפשת כלכלן מהעדה האתיופית

רשות שוק ההון פועלת להגברת הגיוון התעסוקתי ומחפשת כלכלן מהעדה האתיופית

תיאור התפקיד: סיוע בפיקוח על חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל ונותני שירותים פיננסיים; סיוע בפיקוח על יציבות הגופים המפוקחים וניהולם התקין; בדיקת פוליסות ותקנונים, ביצוע סקירות כלכליות ועוד

רוצים להמשיך לקרוא?