רשות שוק ההון פועלת לשיפור אופן הצירוף של מבוטחים עם מוגבלויות לביטוח

רשות שוק ההון פועלת לשיפור אופן הצירוף של מבוטחים עם מוגבלויות לביטוח

הרשות: נמצאו מקרים בהם נדחה המועמד לביטוח, עקב משקל רב מדי לזכאות לקצבת נכות ללא בחינה לגבי מצבו הרפואי והתפקודי, בנוסף היו מקרים בהם טרם ניתן היה להעריך את הסיכון הביטוחי של הילד אך חברת הביטוח לא ציינה שבאפשרותו לפנות שוב בגיל מבוגר יותר, לאחר שתתגבש ודאות לגבי מצבו התפקודי

רוצים להמשיך לקרוא?