רשות שוק ההון פרסמה את הנוסח הסופי של חוזר אישורי הביטוח

רשות שוק ההון פרסמה את הנוסח הסופי של חוזר אישורי הביטוח

החוזר נועד לייצר שפה משותפת בעת הנפקת אישור ביטוח ולאפשר למבוטחים לקבל בקלות את המידע שלהם

רוצים להמשיך לקרוא?