שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט, לרשות שוק ההון: אי אכיפה של האיסור לייעוץ פנסיוני מחוץ לסניף הבנק – מהלך שמפר את האיזון שקבע המחוקק

שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט, לרשות שוק ההון: אי אכיפה של האיסור לייעוץ פנסיוני מחוץ לסניף הבנק – מהלך שמפר את האיזון שקבע המחוקק

אייזיק מדגיש כי לא בכדי ביקש המחוקק לאזן בין המערכת הבנקאית לשחקנים האחרים בשוק הפנסיוני. הימנעות מאכיפה מפעולה אסורה בדין לשחקן כה משמעותי בשוק והמשך אכיפה לשחקנים קטנים אחרים זועקת לשמים ומהווה אכיפה בררנית, מפלה ומפרת איזון

רוצים להמשיך לקרוא?