שנתיים לרפורמת הסולבנסי: יחס כושר הפירעון של חברות הביטוח גבוה משמעותית מהדרוש

שנתיים לרפורמת הסולבנסי: יחס כושר הפירעון של חברות הביטוח גבוה משמעותית מהדרוש

על פי הדיווחים, הדירקטוריונים בחברות הציבו להם למטרה לעמוד בכושר פירעון גבוה מן הנדרש, על פי המתווה של הממונה על הביטוח, נכון לשנה הנוכחית יעד הפירעון עומד על 70% בלבד

רוצים להמשיך לקרוא?