תעריפי הביטוח עבור תאונות עבודה שמשלמים מעסיקים לביטוח לאומי יתייקרו עד 0.35%

תעריפי הביטוח עבור תאונות עבודה שמשלמים מעסיקים לביטוח לאומי יתייקרו עד 0.35%

אם המעסיק יוכיח כי נקט בפעולות להגברת הבטיחות, יינתנו לו הנחות בתשלום ואף תבוטל לחלוטין ההתייקרות עבורו. הוסרה הדרישה כי מעסיקים ישלמו לעובדים דמי פגיעה בגין שלושים הימים הראשונים מקרות התאונה, והתשלום ייוותר על 12 יום בלבד, כפי שקיים כיום

רוצים להמשיך לקרוא?