תקנות ניוד קופ"ג להשקעה: הרשות מציעה לאפשר ניוד בגמל, כולל עמיתים עם הלוואה פתוחה

תקנות ניוד קופ"ג להשקעה: הרשות מציעה לאפשר ניוד בגמל, כולל עמיתים עם הלוואה פתוחה

עוד מציעה הרשות לקצר את תקופת הניוד מ-10 ימי עסקים ל-5 ימי עסקים מיום בקשת הניוד, התקנות, שבין היתר מתירות ניוד כספי גמל להשקעה לקופת משלמת לקצבה, הוגשו לאישור ועדת הכספים. הדיון עליהן ייערך ב-3 באוגוסט

רוצים להמשיך לקרוא?