אלפרד אקירוב הודיע שלא יתבע את כלל ביטוח / מאת אלמוג עזר

אלפרד אקירוב הודיע שלא יתבע את כלל ביטוח / מאת אלמוג עזר

יו"ר אלרוב מרוצה מהפרסום של כלל ביטוח על כך שהטענה להתערבותו בניהול החברה שייכת למנכ"ל יורם נוה ולא מייצגת את החברה, אקירוב מבהיר: אני לא מעורב ואני לא רוצה להיות מעורב, אני לא בעל עניין ומחזיק בינתיים רק 4.9% בכלל ביטוח מאת אלמוג עזר

רוצים להמשיך לקרוא?