דריכות לקראת הישיבה בשיכון ובינוי שתאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס אייל לפידות / מאת אלמוג עזר

דריכות לקראת הישיבה בשיכון ובינוי שתאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס אייל לפידות / מאת אלמוג עזר

המוסדיים מתכנסים היום בשלוש ושעות ספורות לפני הישיבה קיימת אי הסכמה מהותית בין המוסדיים אם לאשר את תנאי המינוי של מנכ"ל הפניקס לשעבר: "לפידות לא צריך לסבול מכך שיש לו מוניטין חיובי, ישנם גופים מוסדיים שבחרו לחזק את המותג שלהם על חשבון החברה"

רוצים להמשיך לקרוא?