ד"ר ערן גל, מומחה לטכנולוגיות למידה, המכון הטכנולוגי חולון: הזרם של מידע חדש שנוצר עקב הרגולציה היה אמור לפתח בענף הביטוח תרבות של למידה דיגיטלית

ד"ר ערן גל, מומחה לטכנולוגיות למידה, המכון הטכנולוגי חולון: הזרם של מידע חדש שנוצר עקב הרגולציה היה אמור לפתח בענף הביטוח תרבות של למידה דיגיטלית

רוצים להמשיך לקרוא?