האתגר בביקורת: בחברת ביטוח מהותית מועסקים מאות עובדים שבסמכות רבים מהם לקבל החלטות בעלות השלכה כספית

האתגר בביקורת: בחברת ביטוח מהותית מועסקים מאות עובדים שבסמכות רבים מהם לקבל החלטות בעלות השלכה כספית

לדברי רוזנבלום, גם כאשר קיימים נוהלים - המאפיין של אופי הפעילות בחברות ביטוח הוא מקום נרחב לשיקול דעת, המופקד בידי עובדים רבים. לעומת זאת, בבנק, כאשר אתה נוטל הלוואה יכולות להיות קיימות הוראות וסמכויות ברורות - בצומת ההחלטות הנדרשות בחברת ביטוח, יהיה קיים מרווח רחב יותר לשיקול דעת משתנה

רוצים להמשיך לקרוא?