השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר, ראש מכון חת לחקר הרגולציה: במסגרת שקיפות הרגולציה, יש לפרסם הבהרות ותכתובות עקרוניות בין הפיקוח לגופים המפוקחים

השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר, ראש מכון חת לחקר הרגולציה: במסגרת שקיפות הרגולציה, יש לפרסם הבהרות ותכתובות עקרוניות בין הפיקוח לגופים המפוקחים

סורוקר העלתה לדיון את סוגיית הגבולות של החוזרים: "מה התוקף שלהם? עד לאן ניתן למתוח את הכלי הזה? חשוב שהרגולטור יוכל לתת מענה מהיר למציאות המשתנה, אבל יש גם חשש – משימוש מהיר מדי, ושאין מספיק שקיפות מול הציבור

רוצים להמשיך לקרוא?