חוק חוזה ביטוח מול חוק החוזים הכללי / מאת פרופ' זיו רייך

חוק חוזה ביטוח מול חוק החוזים הכללי / מאת פרופ' זיו רייך

מדוע אנו נדרשים לקיומו של חוק חוזה הביטוח כאשר קיים חוק החוזים הכללי? מה בין חוזה הביטוח לפוליסה? כיצד מתקיימים אלו זה בצד זה ומה גובר?

רוצים להמשיך לקרוא?