חשיבותן של חקירות ביטוח בעידן תקנות סדר הדין החדשות / מאת עו"ד דני אנגל

חשיבותן של חקירות ביטוח בעידן תקנות סדר הדין החדשות / מאת עו"ד דני אנגל

החוקרים והם בלבד, יכולים להציג בפני הנתבעות את מלוא המסכת העובדתית הנדרשת לשם ניסוח כתב ההגנה: לעניין עמידת המבוטח בתנאי הפוליסה, בשאלת החבות בתביעות שעניינן אחריות ולגבי טענות התובע בעניין גובה הנזק. זאת, בנוסף לטענות סף מקדמיות שאותן נדרש לפרט בחלק השני של כתב ההגנה, כגון טענת התיישנות

רוצים להמשיך לקרוא?