טובת בעלי המניות עומדת יחד עם טובת שאר בעלי העניין: הציבור, העובדים, הספקים והסביבה – יש התרחבות בנושא הזה

טובת בעלי המניות עומדת יחד עם טובת שאר בעלי העניין: הציבור, העובדים, הספקים והסביבה – יש התרחבות בנושא הזה

רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון, בשיחה דיגיטלית פתוחה עם פוליסה ו-PIL: סביב שולחן הדירקטוריון צריכים לשבת אנשים שדומים ככל האפשר לציבור הנהנים מהחברה, כולל נשים המהוות יותר מ-50% מהאוכלוסייה, ומיעוטים, צריך להעצים את מערכת היחסים בין המנכ"ל ליו"ר ולנהוג בה בתבונה וברגישות

רוצים להמשיך לקרוא?