נשיא הראל גדעון המבורגר: הביקוש הגלובלי לביטוח משנה גדל בעקבות אסונות הטבע ב-2017

נשיא הראל גדעון המבורגר: הביקוש הגלובלי לביטוח משנה גדל בעקבות אסונות הטבע ב-2017

בשיחה עם נשיא הראל ויוזם כנס מבטחי המשנה Tel Aviv Re, מסביר המבורגר: למרות הגידול בביקוש, עליית המחירים בישראל ובעולם - מתונה. אנו מזהים שאיפה של מבטחי משנה, ובעיקר לוידס, להכניס טכנולוגיות לצורך עבודה ישירה עם לוידס. זאת, במטרה שהמבטח ישראלי יוכל להתקשר ישירות עם המבטח/סינדיקט, ללא ברוקר

רוצים להמשיך לקרוא?