עו"ד סיגל שלימוף: ריבוי תביעות נגזרות ותביעות חדלות פירעון הובילו לכשל שלא היה כמותו בשוק בביטוח נושאי משרה

עו"ד סיגל שלימוף: ריבוי תביעות נגזרות ותביעות חדלות פירעון הובילו לכשל שלא היה כמותו בשוק בביטוח נושאי משרה

שלימוף: תביעות נגזרות הן חריג בישראל גם ביחס לעולם, הן בהיבט של מספר התביעות הנגזרות המוגשות והן סוג המקרים בהן מוגשות ללא אבחנה, לדוגמה, כ-80 בנקים מהגדולים בעולם הגיעו להסדרים עם הרשויות האמריקאיות בפרשות סיוע להעלמות מס - רק בישראל הוגשו תביעות נגזרות נגד נושאי המשרה. ישראל חריגה גם בהיבט של תביעות חדלות פירעון: מפרקים רואים בפוליסת הדירקטורים כנכס של החברה, ותובעים את הדירקטורים ונושאי המשרה על כשל בניהול החברה בראיה בדיעבד

רוצים להמשיך לקרוא?