עתיד סוכן הביטוח – עמלות מיצרן או תגמול מלקוח?

עתיד סוכן הביטוח – עמלות מיצרן או תגמול מלקוח?

בהמלצות ועדה סער נקבע, כי בעתיד יהיו למעשה שני סוגים של סוכני ביטוח – כיצד המודל המוצע ישפיע על פעילות הסוכנים בעתיד

רוצים להמשיך לקרוא?