שיחת פוליסה עם זיו ריקלין, מנכ"ל payit, על רפורמת הדיווח האחיד: חשוב שהסוכנים יבינו את ההבדל בטיפול בהיזונים חוזרים על ידי הגורמים המתפעלים השונים

שיחת פוליסה עם זיו ריקלין, מנכ"ל payit, על רפורמת הדיווח האחיד: חשוב שהסוכנים יבינו את ההבדל בטיפול בהיזונים חוזרים על ידי הגורמים המתפעלים השונים

payit משמשת כגורם מתפעל וספקית שירותי סליקה ובקרה למעסיקים ולדעת ריקלין, טיפול לא נכון בהיזונים חוזרים יכול להביא לאי כיסוי ביטוחי של עמית. מדוע קשה לו להמליץ על בתי השקעות בתפעול פנסיוני?

רוצים להמשיך לקרוא?