שיחת פוליסה עם עו"ד צביקה זליכוב, השותף המנהל של המשרד הישראלי בפירמת עוה"ד הבינלאומית Kennedys: כשמבטח זר רוצה לפעול בישראל הוא חייב לבחון את כלל ההיבטים המשפטיים הנהוגים בישראל – מעבר למילים הכתובות בפוליסה

שיחת פוליסה עם עו"ד צביקה זליכוב, השותף המנהל של המשרד הישראלי בפירמת עוה"ד הבינלאומית Kennedys: כשמבטח זר רוצה לפעול בישראל הוא חייב לבחון את כלל ההיבטים המשפטיים הנהוגים בישראל – מעבר למילים הכתובות בפוליסה

זליכוב מציג לדוגמה את החובה לפרט במכתב הדחייה הראשון את כלל נימוקי הדחייה, שהיא ייחודית לישראל ועשויה להשפיע על אופן סילוק התביעות. סוגיית השיבוב על ידי מבטח זר בישראל, מציין זליכוב, מעסיקה את מבטחי המשנה אגב בחינת השוק המקומי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה