שיחת פוליסה עם שמי שטובי, סמנכ"ל בכיר בהפניקס ומנהל מטה מכירות בחטיבת הלקוחות: על הסוכנים לחתור לסינרגיה גבוהה בין התיק בביטוח כללי לתיקי הלקוחות בביטוחי חיים, בריאות ופיננסים

שיחת פוליסה עם שמי שטובי, סמנכ"ל בכיר בהפניקס ומנהל מטה מכירות בחטיבת הלקוחות: על הסוכנים לחתור לסינרגיה גבוהה בין התיק בביטוח כללי לתיקי הלקוחות בביטוחי חיים, בריאות ופיננסים

שנת 2018 תהווה הזדמנות גדולה אף יותר מ-2017 ותאפשר לסוכנים להעמיק את פעילותם בנישות קיימות ובמקביל להיכנס לכאלו חדשות - הן בקשר עם הלקוחות הקיימים ולא פחות מכך בגיוס ומכירה ללקוחות חדשים

רוצים להמשיך לקרוא?