דלק חדש לבועה? הצעת חוק תאפשר שימוש בכספי הפנסיה לרכישת דירה ראשונה

_______________________________________________________________________________________________________________________

ח"כ אורן חזן צפוי בשבועות הקרובים לנסות להעביר בשנית הצעת חוק שתאפשר פטור ממס בעת משיכת כספי גמל לשם רכישת דירה. הצעת החוק: רכישת דירה ראשונה לא רק שאינה פוגעת ברציונל החיסכון אלא אפילו מחזקת אותו

 

ח"כ אורן חזן
צילום: יאיר ליברמן

האם עמיתי גמל יוכלו לעשות שימוש בכספי הפנסיה שחסכו לשם רכישת דירה ראשונה? בשבועות הקרובים צפוי ח"כ אורן חזן (ליכוד) לקדם את הצעת החוק שהגיש בנושא. ההצעה מבקשת להעניק פטור ממס במשיכת כספים מקופות גמל לשם רכישת דירה ראשונה. כך נודע לפוליסה מפי מקורבים לח"כ.

בענף חוששים שאישור הצעת החוק יביא לגל של משיכות כספים מתוך קופות הגמל וקרנות הפנסיה לצורך רכישת דירה. אולם החשש המרכזי נוגע לכך שזוגות רבים ימצאו עצמם בגיל פרישה עם דירה (או דירה חלקית), אולם ללא קצבה שתאפשר להם להתקיים בכבוד. השפעה נוספת של הצעת החוק היא שצעירים ישתמשו בכספי הגמל על מנת למנף את עצמם ולקחת על בסיס ההון העצמי הגדול יותר, משכנתה גדולה יותר.

חדשות נוספות באתר

 

הצעת החוק של חזן, מבחינת השפעה מידית על הענף, עשויה אם תתקבל לפגוע בהכנסות חברות הביטוח והפנסיה כתוצאה מירידה בנכסים. הצעת החוק גם עשויה להגדיל באופן חד את הביקוש לדירות בענף ולנפח את מחירי הנדל"ן.

על פי ההצעה, אחד מהקשיים המרכזיים ברכישת דירה הוא הצורך בשיעור גבוה של רכיב ההון העצמי מתוך סכום הרכישה כתנאי לקבלת הלוואת משכנתה. למרבית הזוגות הצעירים בישראל אין את ההון העצמי הנדרש ולכן ללא סיוע של בני משפחה, חברים או הלוואות חוץ-בנקאיות – חלום רכישת הדירה קשה עד בלתי אפשרי למימוש. קופות הגמל מהוות אמצעי חיסכון, בהן נצברים במהלך השנים סכומי כסף שיכולים לסייע משמעותית ברכישת דירה.

המס על משיכת כספים מקופת גמל עומד כיום על שיעור של 35%, כדי להרתיע את החוסכים מלעשות שימוש בכספים השמורים לפנסיה. עם זאת, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע מספר מקרים חריגים בהם משיכה כאמור לא תחויב במס. הצעת החוק מבקשת להכליל את השימוש ברכישת דירה ראשונה בתור מקרה חריג. על פי ההצעה: "רכישת דירה ראשונה לא רק שאינה פוגעת ברציונל החיסכון אלא אפילו מחזקת אותו, שכן משיכת הכסף כאמור תסייע לרכוש דירת מגורים ואף תסייע לשמור על ערכם הריאלי של החסכונות".

עד כה לא הושגה תגובתו של ח"כ חזן בנוגע לסיכונים המוזכרים.