מעסיק ביקש מבית הדין לעבודה למנוע מעובד שהתנהג באלימות לפדות את כספי הפיצויים

מעסיק ביקש מבית הדין לעבודה למנוע מעובד שהתנהג באלימות לפדות את כספי הפיצויים

נטען כי העובד תקף פיזית ומילולית עובד אחר ובשל כך פוטר * כעת תובעת החברה שהעסיקה אותו למנוע ממנו מלקבל את פיצויי הפיטורין ממיטב דש גמל ופנסיה, ולהעבירם אליה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה