הצעה לתיקון חוק חוזה ביטוח תאפשר העברת מוטב בביטוח חיים בין תאגידים בנקאיים

הצעה לתיקון חוק חוזה ביטוח תאפשר העברת מוטב בביטוח חיים בין תאגידים בנקאיים

הצ"ח זו, לדברי המציעים, נועדה לאפשר העברת מוטבים בין תאגידים בנקאיים במסגרת אותו חוזה ביטוח ובכך לחסוך ביורוקרטיה רבה מנוטלי משכנתאות ולמנוע את החסם הקיים במחזור משכנתאות בשל התקדמות גיל הלווה או שינוי במצב רפואי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה