חובת הגילוי / פרופ' זיו רייך, רו"ח

חובת הגילוי / פרופ' זיו רייך, רו"ח

החובה מוטלת גם על המבוטח וגם על חברות הביטוח. על חוזה הביטוח חלים הן הכללים המיוחדים של דיני הביטוח והן העקרונות הכלליים של דיני החוזים - שתי המערכות מטילות חובות מוגברות של אמון

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה