Lloyd’s of London מתכונן לקרב על המטוסים שהוחרמו בידי רוסיה

Lloyd’s of London מתכונן לקרב על המטוסים שהוחרמו בידי רוסיה

בתגובה לעיצומים שהוטלו עליה בידי מדינות המערב, החרימה רוסיה מאות מטוסים של מדינות זרות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה