Zurich מתכנן למכור את עסקי ביטוח החיים שלו בגרמניה

Zurich מתכנן למכור את עסקי ביטוח החיים שלו בגרמניה

המכירה של תיק הביטוח מאפשרת ניהול התיק בהוצאות נמוכות יותר והנעת קרנות לנכסים עם תנובה גבוהה יותר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה