כלל החזקות דחתה למועד לא ידוע את האספה למינוי הדירקטורים מטעם אלרוב

כלל החזקות דחתה למועד לא ידוע את האספה למינוי הדירקטורים מטעם אלרוב

הדחייה היא בעקבות הדרישה של הרשות לניירות ערך למיצוי בחינת השפעת המינוי של שני הדירקטורים מטעם אלרוב על השליטה בחברה. אלרוב: בטוחים שרשות ניירות ערך תגיע למסקנה שבעל מניה המחזיק ב-15% בלבד ממניות חברה, נעדר יכולת שליטה בה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה