רשות המיסים מסדירה מחדש הוראות לעניין כספי פיצויים

רשות המיסים מסדירה מחדש הוראות לעניין כספי פיצויים

רשות המיסים מסדירה מחדש הוראות לעניין כספי פיצוייםרשות המיסים פרסמה לאחרונה חוזר במסגרתו ניתנו, בין היתר, הקלות משמעותיות לעניין  טיפול בכספי פיצויים ומענקי פרישה.  עיקרי החוזר מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל בקוואליטי ביטוח ופיננסים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה