הפניקס מפרסמת דוח ESG ראשון: הפניקס: במסגרת התוכנית האסטרטגית שלנו, אנו מעמיקים את גישתנו ל-ESG באורח שיטתי

הפניקס מפרסמת דוח ESG ראשון: הפניקס: במסגרת התוכנית האסטרטגית שלנו, אנו מעמיקים את גישתנו ל-ESG באורח שיטתי

מהדוח עולה כי תפיסת האחריות התאגידית של קבוצת הפניקס מנוהלת בשלושה רבדים: הארגון, מוצרים ושירותים והשקעות. הדוח סוקר את פעילות החברה בכל אחד מהרבדים הללו תוך ביצוע מדידה ומתוך תוכנית עבודה רב שנתית לקידום הנושאים הללו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה