Zurich דורש מחברות לעדכן את מערכי הביטוח במאבק נגד תת ביטוח

Zurich דורש מחברות לעדכן את מערכי הביטוח במאבק נגד תת ביטוח

החשש הוא כי בשל האינפלציה ועליות המחירים תגבר החשיפה של העסקים המבוטחים לסיכונים שונים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה