בקשה לייצוגית נגד מגדל: המשיכה את גביית דמי הביטוח ללא ידיעת ואישור המבוטחים

בקשה לייצוגית נגד מגדל: המשיכה את גביית דמי הביטוח ללא ידיעת ואישור המבוטחים

לפי התביעה, מגדל המשיכה לגבות פרמיות לאחר תאריך גמר הביטוח עבור רכיב הריסק שבפוליסות. עוד צוין בתביעה כי מגדל הפחיתה את מרכיב החיסכון לו זכאים המבוטחים. מגדל: נגיב בבית המשפט

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה