דיווחי החברות לרגישות לביטולים במסגרת דיווח סולבנסי 2021 – חלק שני

דיווחי החברות לרגישות לביטולים במסגרת דיווח סולבנסי 2021 – חלק שני

מרווח הסיכון רגיש לשינוי בשיעור הביטולים יותר מהשינוי בדרישות ההון, וכתוצאה מכך תיתכן התוצאה המפתיעה כי יחס הסולבנסי ישתפר בעקבות גידול בביטולים. הסבר זה, לצד גידול בשיעור הביטולים גם במוצרים הפסדיים, יכול להסביר את חסינות החברות לגידול בשיעורי הביטולים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה