העובדה שהתובעת לא גילתה למבטחת כי לבעלה יש עבר פלילי פוטרת מתשלום תגמולים

העובדה שהתובעת לא גילתה למבטחת כי לבעלה יש עבר פלילי פוטרת מתשלום תגמולים

מנקודת מבטו של המבטח, כל מידע העשוי להשפיע על סיווגו של המבוטח, על גובה הפרמיה ועל נכונות המבטח לבטח את המבוטח, נכלל בגדר עניין מהותי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה