המוסך אחראי לנזק אשר נגרם לרכב המבוטח

המוסך אחראי לנזק אשר נגרם לרכב המבוטח

בית המשפט ציין כי הקביעה לפיה הרכב המבוטח שהה במוסך לצרכי טיפול (ולא כטובה למבוטח) הביאה למסקנה, כי חלות על החזקת הנתבעת ברכב הוראות חוק חוזה קבלנות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה