רשות שוק ההון פרסמה את דוח הגיוון והייצוג לשנת 2021: רשות שוק ההון אינה עומדת ביעדי הממשלה לגיוון תעסוקתי

רשות שוק ההון פרסמה את דוח הגיוון והייצוג לשנת 2021: רשות שוק ההון אינה עומדת ביעדי הממשלה לגיוון תעסוקתי

שיעור המועסקים מאוכלוסיות מגוונות ברשות שוק ההון – 13%. יעדי הממשלה – כ-24%. החסם המרכזי עליו מצביעים ברשות: מיעוט מועמדים מקרב אוכלוסיות הגיוון, המוביל לקושי בגיוס כלכלנים ורו"ח לתפקידי הליבה במשרד. הרשות: ממשיכים לקדם פעולות רבות לגיוס ולשימור העובדים מאוכלוסיות מגוונות. הרשות: ממשיכים לקדם פעולות רבות לגיוס ולשימור העובדים מאוכלוסיות מגוונות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה