מה צריכה חברת ביטוח להוכיח כאשר היא טוענת למרמה מצד המבוטח? / עו"ד ג'ון גבע

מה צריכה חברת ביטוח להוכיח כאשר היא טוענת למרמה מצד המבוטח? / עו"ד ג'ון גבע

חברת הביטוח טענה כי במסגרת הבירור שערכה, התובע מסר פרטים שגויים או כוזבים בכוונה לזכות בכספי ובתגמולי הביטוח בניגוד לתנאי הפוליסה והחוק

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה