האם החריג "בני ביתך" התקיים במקרה הנדון? / מאת ג'ון גבע

האם החריג "בני ביתך" התקיים במקרה הנדון? / מאת ג'ון גבע

בית המשפט נדרש להכריע בדבר תחולתו של החריג האמור, הקבוע בפוליסה, ושעניינו שלילת הכיסוי הביטוחי לרכוש המצוי תחת שמירתו, פיקוחו או בעלותו של המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה