טיוטת דוח ביקורת של הרשות בפרשת האובדנים באיילון מפרטת את החשדות להפרות בהתנהלות החברה

טיוטת דוח ביקורת של הרשות בפרשת האובדנים באיילון מפרטת את החשדות להפרות בהתנהלות החברה

טיוטת דוח ביקורת שמאות ביטוח רכב מפרטת ליקויים בנהלים ובבקרות של מחלקת בקרת שמאות, היעדר ביקורת פנימית ייעודית, הפרות של הוראות הרגולציה והפרות של הוראות הקודקס בתביעות בענף ביטוח רכב רכוש * באיילון מדגישים, כי הגורמים הניהוליים המוזכרים בטיוטת הדוח אינם מועסקים עוד בחברה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה