בלימת הפתע של ברקת: הרפורמות הגדולות טרם הושלמו

בלימת הפתע של ברקת: הרפורמות הגדולות טרם הושלמו

לצד שורת רפורמות שהושלמו, כולל בהליכי סילוק תביעות בביטוח סיעודי, רפורמה בביטוחי אכ"ע והורדת דמי הניהול לפנסיונרים, המהפכות הגדולות נותרו על שולחנו של ברקת – ובעיקר רפורמת הסוכן האובייקטיבי, וגם החלת דמי ניהול דיפרנציאליים ומשתנים בקרנות הפנסיה, עדכון של המודל הצ'יליאני ושינויים נרחבים בפוליסת ביטוח הדירה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה